De onderzoekslijn van IBBT-SMIT, Vrije Universiteit Brussel binnen het Steunpunt Cultuur stelt digitale cultuurparticipatie centraal. SMIT heeft jarenlange expertise in onderzoek naar e-cultuur en digitale participatie, zowel binnen het Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen en het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport als daarbuiten. Binnen het nieuwe Steunpunt Cultuur zal bij het onderzoek naar digitale participatie ook worden gekeken naar de impact van digitale media in ruimere zin, met inbegrip van sociale netwerksites. Het doel van deze onderzoekslijn is om beleidsscenario’s uit te werken die een stimulerende context voor de ontwikkeling van digitale cultuur en de verhoging van (digitale) participatie mogelijk maken. De invraagstelling van traditionele definities van culturele content en participatie heeft tot doel om beleidsmakers aan te sporen de bestaande beleidskaders te herdenken.

Verschillende onderzoeksvragen, zowel van fundamentele als van meer toegepaste aard, staan centraal. Deze kunnen gebundeld worden in vier hoofdvragen:

  1. Verandert digitale cultuur de manier waarop participanten culturele content beleven?
  2. Hoe verandert de voortdurende verwevenheid tussen offline en online cultuur hedendaagse culturele praktijken?
  3. Wat is de impact van sociale media en sociale netwerksites op cultuurparticipatie?
  4. Is het domein van de digitale cultuur een weerspiegeling van de analoge wereld, of is het een (gedeeltelijk of volledig) nieuwe sfeer, waar nieuwe actoren een rol spelen?

Deze vragen zullen in onderscheiden werkpakketten worden onderzocht, gebruik makend van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve sociaal-wetenschappelijke methoden. De participatiesurvey staat centraal in het beantwoorden van vragen over digitale cultuurparticipatie. De verwevenheid van offline en online participatie wordt exploratief onderzocht aan de hand van de (online) dagboekmethode en kwalitatieve interviews. Wat de impact van sociale media betreft, worden eveneens zowel de gebruiker en producent van content belicht, de eerste aan de hand van de participatiesurvey en dagboekmethode, de tweede aan de hand van een mapping van de aanwezigheid en communicatie- en contentstrategieën van Vlaamse culturele instellingen op Facebook. Om na te gaan of digitale culturele spelers in Vlaanderen het analoge landschap weerspiegelen, wordt een mapping uitgevoerd van culturele actoren online en wordt tot slot de methodologische uitdaging aangegaan om een tool uit te werken om binnen de survey na te gaan van welke bronnen geraadpleegde content afkomstig is.

Contactpersoon: Alexander.Deweppe@vub.ac.be