* publicaties met een asterisk werden niet gefinancieerd vanuit het Steunpuntenprogramma, maar werden (mede-)geschreven door een steunpunt-onderzoeker en zijn inhoudelijk gerelateerd aan het  onderzoek binnen het Steunpunt Cultuur.

2016

Beunen, S., Siongers, J. & Lievens, J. (2016) Cultuur leren smaken. Een onderzoek bij Vlaamse jongeren naar cultuurparticipatie en cultuureducatie. Onderzoeksgroep CuDOS, Universiteit Gent.

2015

Lievens, J., Siongers, J., & Waege, H. (2015). Participatie in Vlaanderen. Basisgegevens van de Participatiesurvey 2014. Leuven: ACCO.

Lievens, J., Siongers, J., & Waege, H. (2015). Participatie in Vlaanderen. Eerste analyses van de Participatiesurvey 2014. Leuven: ACCO.

Lievens, J., Siongers, J. & Beunen, S. (2015). Arts education in Flanders. Paper presented at the conference „Perspectives of Arts and Cultural Education in Europe” 17th-18th of November 2015, Genshagen.

Roose, H., van Eijck, K., & Lievens, J. (2015). Bourdieus space revisited: the social structuring of lifestyles in Flanders (Belgium). In P. Coulangeon & J. Duval (Eds.),The Routledge companion to BourdieusDistinction (pp. 207227). Londen, UK: Routledge.

Smits, W. & Spruyt, B. (2015). Armoede en sociale uitsluiting bij jongeren. Een analyse op basis van de JOP-scholenmonitor 2013. Brussel: Onderzoeksgroep TOR-Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel. 

Smits, W., Spruyt, B. & Van Droogenbroeck, F. (2015). Verenigde steden. Verschillen in participatie aan het verenigingsleven naar verstedelijking bij Vlaamse jongeren. Brussel: Onderzoeksgroep TOR-Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel. 

Willekens, M., Siongers, J. & Lievens, J. (2015). Onderzoeksrapport publieksonderzoek 2014Gent: Onderzoeksgroep CuDOS-Vakgroep Sociologie, UGent.

2014

* Keppens, G. & Siongers, J. De ene school is de andere niet. Over concentratie en segregatie in het Vlaamse scholenlandschap. In: Bradt, L., Pleysier, S., Put, J., Siongers, J. & Spruyt, B. (ed.). Jongeren in cijfers en letters: bevindingen uit de JOP-monitor 3 en de JOP-schoolmonitor 2013. Leuven: Acco. pp. 141-163.

* Pinxten, W. & Lievens, J. (2014) The importance of economic, social and cultural capital in understanding health inequalities: using a Bourdieu-based approach in research on physical and mental health perceptions. In: Sociology of Health & Illness, 36(7): 1095-1110. [abstract]

Siongers, J., & Lievens, J. (2014). Genderverschillen in cultuurparticipatie bij jongeren. In B. Spruyt & J. Siongers (Eds.), Gender(en): over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren (pp. 5980). Leuven: ACCO.

Siongers, J., & Smits, W. (2014). In het culturele spoor van ...? Genderspecifieke intergenerationele overdracht van sociale en culturele participatie. In B. Spruyt & J. Siongers (Eds.), Gender(en): over de constructie en deconstructie van gender bij Vlaamse jongeren (pp. 3758). Leuven: ACCO.

* Siongers, J., Van Steen, A. & Lievens, J. (2014). Acteurs in de spotlight. Onderzoek naar de inkomens en de sociaaleconomische positie van professionele Vlaamse acteurs. Gent: Onderzoeksgroep CuDOS – Vakgroep Sociologie, UGent.

Siongers, J., Vanherwegen, D. & Lievens, J. (2014) The multiple layers of arts education in school. In: O'Farrell, L., Schonmann, S. & Wagner, E. (ed.). International Yearbook for Research in Arts Education. Münster/New York: Waxmann. pp. 79-86.

* Slootmaeckers, K. & Lievens, J. (2014). Cultural Capital and Attitudes Toward Homosexuals: Exploring the Relation Between Lifestyles and Homonegativity. In: Journal of Homosexuality, 61:962–979.

Smits, W. & Spruyt, B. (2014).  Opgroeien in kwetsbare gezinnen. Materiële deprivatie en participatief opvoedingsklimaat. In: Welwijs, 25(1): 27-30.

Smits, W. & Vandebroeck, D. (2014). Vrijetijdsparticipatie stad Gent. Nulmeting UiTPAS. Brussel: Onderzoeksgroep TOR - Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel.

Vanherwegen, D. & Lievens, J. (2014). The mechanisms influencing active arts participation: An analysis of the visual arts, music and the performing arts. Sociological Inquiry, 84(3): 435-471.

Vanherwegen, D., Vlegels, J., & Lievens, J. (2014) The role of school climate in the relationship between art Education and school achievement in Flemish high schools, [in review]

Van Steen, A. (2014). De sociaal-artistieke methodiek. Een etnografische studie naar repititieprocessen van sociaal-artistieke praktijken. Gent: Onderzoeksgroep CuDOS - Vakgroep Sociologie, UGent. [tekst]

* Van Steen, A., Vlegels, J. & Lievens, J. (2013) On intergenerational differences in highbrow cultural participation. Is internet an explanatory factor in understanding lower highbrow participation among younger cohorts? In: Journal of Information, Communication and Society [in press]

 * Vlegels, J., & Lievens, J. (2014). Music of Distinction: Cultural preferences and adolescents’ friendship dynamics [in review]

* Vlegels, J., & Lievens, J. (2014). Music genres as historical artifacts – the case of classical music [in review]

Willekens M. & Lievens J. (2014) Family (and) culture: The effect of cultural capital within the family on cultural participation of adolescents. In: Poetics, 42(1):98-113. [abstract]

Willekens, M. & Lievens, J. (2014). Whose Education Matters More? Mothers’ and Fathers’ Education and the Cultural Participation of Adolescents In: Cultural Sociology, 8(3): 291-309. [abstract]

 

2013

Smits, W. (2013) Van middenveldparticipatie tot evenementencultuur? Buitenshuizige vrijetijdsbesteding, lidmaatschap van verenigingen en maatschappelijke integratie. Steunpunt cultuur, Onderzoekslijn maatschappelijke en sociale participatie van kansengroepen, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 2013 (Working paper 4 delen).

Smits, W. (2013) Technisch verslag scholenonderzoek JOP-Steunpunt Cultuur 2013 - Ouderbevraging. Steekproeftrekking, veldwerk, responsanalyse, frequenties en schaalconstructie. Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 2013.

Smits, W. & B. Spruyt (2013) Opgroeien in kwetsbare gezinnen: materiele deprivatie en participatief opvoedingsklimaat. Een analyse op basis van gegevens over de leerlingen van het secundair onderwijs in Antwerpen en Gent. Steunpunt Cultuur, Onderzoekslijn maatschappelijke en sociale participatie van kansengroepen, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel, Brussel, 2013 (Working paper 3).

* Roggemans, L., Smits, W., Spruyt, B. & Van Droogenbroeck, F (2013) Sociaal bekabeld of in vrije val: sociale participatie door kansengroepen in Vlaanderen. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel.

Vandebroeck, D. & Glorieux, I. (2013) Cultuur in koppels. Gender, sociale status en culturele homogamie in Vlaanderen. Working Paper, Steunpunt Cultuur.

Vandebroeck, D. & Glorieux, I. (2013) Vraag en aanbod (en alles daartussen). Een analyse van de rol van bibliotheekkenmerken in het sturen van de vraag naar lokale cultuur.'Working Paper, Steunpunt Cultuur.

Vanherwegen, D. & Lievens, J. (2013) How Art Museums are Perceived: Can In-School Art Education Compensate for Societyƒ? Working paper

Vanherwegen, D., Vlegels, J., Agirdag, O.,Van Houtte , M. & Lievens J. (2013) De relatie tussen kunsteducatie en studieresultaten in relatie tot het socio-economisch profiel van scholen. Working paper

Vekeman, A., & Colpaert, J. (2013). Prijsstrategie bij openbare bibliotheken. In: VVBAD, Wegwijzer voor bibliotheken en documentatiecentra. Brussel: Politea. 

Vekeman, A., Meulders, M., Praet, A., Colpaert, J. & Van Puyenbroeck, T. (2013) Contingent valuation of a classic cycling race. In: Journal of Sports Economics.

Vlegels, J., & Lievens, J. (2013). Is de culturele omnivoor een sociale omnivoor: netwerkkenmerken van omni- vs. univoren. In: Tijdschrift voor Sociologie, 34(3-4)

* Vlegels, J., & Lievens, J. (2013). Music classification, genres and taste patterns: a ground up network analyses on the clustering of artist preferences (in review)

 

2012

Badisco, J., P. De Laet & I.Glorieux (2012). Geen babysit en te veel werk? De invloed van werk, gezin en levensstijl op cultuurparticipatie. In: Elchardus, M. & I. Glorieux [red.] (2012). €œVoorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving.Lannoo, Leuven, pp. 82-107.

Caen, Maya & John Lievens (2012). Over smaken voorkeuren & participatie. Een sociologische analyse van de Vlaamse leefstijlruimte. in: Davy De Laeter et al. (eds.) De blik op cultuur. Leefstijlprofielen van de participant. Brussel: Uitgeverij Politeia, pp.2-25.

Elchardus, M. & W. Smits (2012), Participatieprofielen en mens- en maatschappijbeeld van etnisch-culturele minderheden in Brussel. Een analyse op basis van gegevens over de leerlingen van het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel. Steunpunt Cultuur, Onderzoekslijn maatschappelijke en sociale participatie van kansengroepen, Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel, Brussel (Working paper 2).

Elchardus, M. (2012). €œVan de losgezongen elite naar de gefrustreerde achterban en terug: twintig jaar TOR-onderzoek over onderwijsverschillen.€ Elchardus, M. & Glorieux, I. (eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, LannooCampus, Leuven, 325-352.

Elchardus, M., J. Siongers & B. Spruyt (2012).€ In het verhaal stappen. Over disposities, habitus en socialisatiepaden. Elchardus, M. & Glorieux, I. (eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, LannooCampus: Leuven, 250-275..

Glorieux, I., J. Minnen & T.P. Van Tienoven (2012). Kadernota Gegevensregistratie Sociaal-Cultureel Volwassenen Werk. Onderzoek in opdracht van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel, Brussel..

Glorieux, I., J. Siongers & W. Smits (Eds.) (2012). Mark Elchardus. Cultuursociologie buiten de lijnen. LannooCampus: Leuven (420 blz)..

Lievens, J. (2012). De symbolische samenleving groet 's morgens de dingen. Maar is ze ook van tel voor (avondlijke) cultuurdeelname? in: Ignace Glorieux, Jessy Siongers & Wendy Smits (eds.) Mark Elchardus. Cultuursociologie buiten de lijnen. Leuven: Uitgeverij LannooCampus, pp. 305-311.

Roose, Henk, Koen Van Eijck & John Lievens (2012). De openheid van de omnivoor. De sociale structurering van culturele leefstijlen in Vlaanderen. Tijdschrift voor Sociologie, 33(2): 97-123.

Roose, Henk, Koen Van Eijck & John Lievens (2012). Culture of distinction or culture of openness: Using a social space approach to analyze the social structuring of lifestyles. Poetics, 40(6): 491-513.

Roggemans, L.,W. Smits & B. Spruyt. & F. Van Droogenbroeck (2012). Sociaal bekabeld of in vrije val: sociale participatie door kansengroepen in Vlaanderen, Onderzoeksgroep TOR, Vrije Universiteit Brussel, Brussel.

Smits, W. (2012). €œAparte leefwerelden? Participatie en culturele afstanden tussen etnisch-culturele groepen. Elchardus, M. & Glorieux, I. (eds.), Voorspelbaar Uniek. Dieper graven in de symbolische samenleving, LannooCampus: Leuven, 192-224.

Smits, Wendy (2012). Participatieprofielen van etnisch-culturele minderheden in Brussel. Een analyse op basis van gegevens over de leerlingen van het Nederlandstalige secundair onderwijs in Brussel. Brussel: Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR.

Smits, Wendy (2012). Binding en burgerschap. De samenhang tussen maatschappelijke betrokkenheid en burgerschapshoudingen. Doctoraal proefschrift. Brussel: Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep TOR.

Van Steen, Astrid (2012). Hoe wij over kunst en cultuur denken. Een sociologisch onderzoek naar verschillen in percepties en betekenissen van kunst en cultuur in Vlaanderen. Doctoraal Proefschrift. Gent: Vakgroep Sociologie, Onderzoeksgroep CuDOS.

Van Tienoven, T.P. & I. Glorieux (2012). Cijferboek Lokaal Cultuurbeleid. Trends in bibliotheken en cultuurcentra onder de loep. Samenvatting. Brussel: Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, Onderzoeksgroep TOR, Vakgroep Sociologie, Vrije Universiteit Brussel.

Vekeman, A., Colpaert, J., Praet, A.(2012). Is het zijn prijs waard? Over de relevantie van prijsdifferentiatie in de cultuursector. In: Coltura, M., De Brandt, H., De Kepper, M., De Vos, H. (Eds.), Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid. Brussel: LOCUS vzw.